باسلام
صاحب امتيازو مدير عامل شرکت مسعود وزيري
اين شرکت از سال 1382 فعاليت خود را در زمينه فروش تورهاي داخلي و خارجي آغاز نموده است . در سال 90 تا هم اکنون فروش به صورت تخصصي در زمينه کيش و ايرانگردي را آغاز کرده .